LAS ART FOUNDATION

Vergangen

19
GORGON
Ausstellung|13. — 17. September 2023

Marianna Simnett : GORGON

Ausstellung|21. – 22. Juli 2023

Shu Lea Cheang : UKI

Ausstellung|09. Sep. – 06. Nov. 2022

Ian Cheng : Life After BOB

Event|09. Juli 2022

Federico Díaz : BOAR

CASQADES
Event|30. Apr. 2022

Libby Heaney : CASQADES

Quantendenken
Event|26. Apr. 2022

Libby Heaney : Quantendenken

Ausstellung|10. Feb. 2022 - 01. Mai 2022

Libby Heaney : Ent-

Event|26. - 27. Jan. 2022

Sharon Eyal & Gai Behar : Wet

Event|11. Dez. 2021 - 27. Jan. 2022

Sharon Eyal & Gai Behar : This Is Not A Love Show

Ausstellung|05. Dez. 2021 - 30. Jan. 2022

Robert Irwin : Light and Space

Ausstellung|10. Juli 2021 — 26. Sep. 2021

Jakob Kudsk Steensen : Berl-Berl

Ausstellung|23. Nov. 2019 - 05. Jan. 2020

Refik Anadol : Latent Being